Informacje techniczne

  • /A

Woodmax

  • Informacje
ProduktyP 11.551W 11.45SW 12.47WK 2WR 13.50MWR 13.50VTC 24.50OC 14.50
zgodność z normą PN-EN 204D1D1D2D2D3D3D4D4
WATT’91 (EN 14257)----

klejenie na zimno

klejenie na gorąco--

-

stosowanie w prasie wysokich częstotliwości----

wklejanie plastra miodu--

-

--
kaszerowanie--

-

--
mikro i miniwczepy-

-

oklejanie powierzchni okleinami i laminatami--

--
klejenie kołków maszynowo---

----
ogólne prace stolarskie

drewno twarde----

-

 

 

Papermax

  • Informacje
ProduktyPapermax
CR/S/40
Papermax
CR/S-2/35/T
Papermax
CR/S-3K
Papermax
CR/S-5K
Papermax
CR/S-25
Papermax
CR/W/P-8

Zastosowania

kaszerowanie

-

-

opakowania tekturowe--

--
introligatorstwo------
flokowanie------
torby papierowe

---

-
tuleje i kątowniki------
plaster miodu

----

trudne powierzchnie------
palety tekturowe

-----
słomki papierowe------
papiery higieniczne------
płyty kartonowo gipsowe------

Dane techniczne

lepkośćwysokolepkiniskolepkiśredniolepkiśredniolepkiwysokolepkiśredniolepki
elastycznosćśredniawysokawysokaśredniawysokawysoka
czas wiązaniaśredniśrednikrótkikrótkikrótkikrótki
ProduktyPapermax
CR
Papermax
CR/S-1
Papermax
CR Lux
Papermax
CR/M-10
Papermax
CR/S-3/K/M 55%
Papermax
CR/S-1S

Zastosowania

kaszerowanie------
opakowania tekturowe

---

introligatorstwo

-

--
flokowanie--

--
torby papierowe

---

-
tuleje i kątowniki------
plaster miodu------
trudne powierzchnie------
palety tekturowe------
słomki papierowe------
papiery higieniczne------
płyty kartonowo gipsowe------

Dane techniczne

lepkośćwysokolepkiniskolepkiwysokolepkiwysokolepkiniskolepkiniskolepki
elastycznośćwysokawysokawysokawysokawysokawysoka
czas wiązaniakrótkikrótkikrótkiśrednikrótkiśredni
ProduktyPapermax
Winibor WS
Papermax
Winibor SP
Papermax
Winibor SM
Papermax
CR/W/W-46
Papermax
CR/S/20
Papermax
CR/W/45 C

Zastosowania

kaszerowanie---

--
opakowania tekturowe------
introligatorstwo------
flokowanie-------
torby papierowe------
tuleje i kątowniki

---
plaster miodu------
trudne powierzchnie------
palety tekturowe------
słomki papierowe------
papiery higieniczne------
płyty kartonowo gipsowe----

Dane techniczne

lepkośćniskolepkiśredniolepkiśredniolepkiśredniolepkiniskolepkiniskolepki
elastycznośćniskaniskaniskaśrednianiskaśrednia
czas wiązaniakrótkikrótkiśredniśrednidługiśredni
ProduktyPapermax
CR/S-05
Papermax
CR/W/P–6
Papermax
CR/PS
Papermax
CR/E 05.43 FN
Papermax
CR/E 05.43
Papermax
CR/E 04.43

Zastosowania

kaszerowanie------
opakowania tekturowe------
introligatorstwo------
flokowanie-------
torby papierowe------
tuleje i kątowniki------
plaster miodu------
trudne powierzchnie------
palety tekturowe

----
słomki papierowe--

papiery higieniczne------
płyty kartonowo gipsowe------

Dane techniczne

lepkośćśredniolepkiśredniolepkiwysokolepkiśredniolepkiśredniolepkiśredniolepki
elastycznośćwysokaśredniawysokaśredniaśredniaśrednia
czas wiązaniakrótkikrótkikrótkiśredniśredniśredni
ProduktyPapermax
CR 665.01
Papermax
CR 645.01
Papermax
CR 715.01
Papermax
CR 605.01
Papermax
CR/E 01.54 UVG
Papermax
CR/S/40 SG

Zastosowania

kaszerowanie------
opakowania tekturowe------
introligatorstwo

-----
flokowanie-------
torby papierowe------
tuleje i kątowniki------
plaster miodu------
trudne powierzchnie

-
palety tekturowe------
słomki papierowe------
papiery higieniczne------
płyty kartonowo gipsowe-----

Dane techniczne

lepkośćwysokolepkiśredniolepkiniskolepkiniskolepkiniskolepkiwysokolepki
elastycznośćśredniaśredniaśredniaśredniawysokaśrednia
czas wiązaniaśredniśredniśredniśrednikrótkiśredni
ProduktyPapermax
TP 11.16 PG
Papermax
TO 31.07 PG
Papermax
TL 33.20 G
Papermax
TO 15.31 PG
Papermax
CR/W/K-45
Papermax
CR/S-3/K/M Midline

Zastosowania

kaszerowanie-----

opakowania tekturowe------
introligatorstwo------
flokowanie-------
torby papierowe------
tuleje i kątowniki----

-
plaster miodu------
trudne powierzchnie------
palety tekturowe------
słomki papierowe------
papiery higieniczne

--
płyty kartonowo gipsowe------

Dane techniczne

lepkośćśredniolepkiwysokolepkiwysokolepkiwysokolepkiśredniolepkiśredniolepki
elastycznośćśredniawysokaśredniawysokawysokaśrednia
czas wiązaniadługidługidługidługiśredniśredni
ProduktyPapermax
CR/S/46
Papermax
Winibor
Papermax
Winibor S

Zastosowania

kaszerowanie---
opakowania tekturowe

--
introligatorstwo---
flokowanie----
torby papierowe---
tuleje i kątowniki-

plaster miodu---
trudne powierzchnie---
palety tekturowe---
słomki papierowe---
papiery higieniczne---
płyty kartonowo gipsowe-

-

Dane techniczne

lepkośćśredniolepkiniskolepkiniskolepki
elastycznośćśrednianiskaniska
czas wiązaniakrótkiśredniśredni

 

 

© 2021 Synthos. All rights reserved.