Aktualność

  • /A

01.10.2015

Włączenie w struktury SYNTHOS S.A. Zakładu Badawczego Kopolimerów ICHEMAD - PROFARB Sp. z o.o

Pragniemy z wielką satysfakcją poinformować Państwa o włączeniu w struktury SYNTHOS S.A. Zakładu Badawczego Kopolimerów ICHEMAD - PROFARB Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu.

Od 1 października Zakład Badawczy Kopolimerów będzie prowadzony pod firmą Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna.

Długofalowa strategia SYNTHOS S.A. zakłada sukcesywne budowanie wartości rynkowej biznesu dyspersji i klejów.

Połączenie to jest kolejnym krokiem w budowaniu pozycji wiodącego dostawcy produktów chemicznych i lidera rynku oferującego wysokiej jakości rozwiązania w segmencie dyspersji i klejów, realizowanym przede wszystkim z myślą o naszych odbiorcach i użytkownikach końcowych.

Celem jej jest maksymalne wykorzystanie potencjału zakładu w postaci wiedzy, receptur i technologii wodorozcieńczalnych  produktów chemii organicznej – kopolimerów.

© 2017 Synthos. All rights reserved.