Aktualność

  • /A

09.01.2019

Kleje Synthos - bezpieczne rozwiązanie do łączenia materiałów

Odkąd człowiek zaczął łączyć ze sobą różne materiały, pojawiła się potrzeba wynalezienia różnych metod, które będą spełniały określone wymagania.

Klej jako jedyna metoda łączenia materiałów nie ingeruje w materiał (z kilkoma wyjątkami), a więc nie zmienia jego cech. Łączenie mechaniczne np. gwoździe lub nity, powoduje ingerencję w materiał, co może osłabić połączenie. Podobne osłabienie materiału może powstać podczas np. spawania.

Po tysiącach lat od powstania pierwszych klejów, na początku XX wieku, człowiek odkrył nowy surowiec dla wielu materiałów – ropę naftową. Ropa obecnie jest stosowana do produkcji wielu innych produktów poddawanych dalszej obróbce np. paliwa, oleje, smary, ale również kosmetyki, leki, tworzywa sztuczne, kauczuki, farby oraz kleje.

W ostatnich kilkudziesięciu latach nastąpił gwałtowny rozwój klejów syntetycznych, pochodzących z paliw kopalnych. Kleje pochodzenia naturalnego (np. skrobiowe, pochodzenia zwierzęcego) nie dorównują właściwościami klejom syntetycznym, mają niższą wodoodporność, mniejszą wytrzymałość na czynniki chemiczne, słabszą wytrzymałość mechaniczną itd. Dodatkowo kleje syntetyczne są łatwo modyfikowalne, dzięki czemu ich wybrane i kluczowe dla danej aplikacji parametry, można podnieść do nieosiągalnych wcześniej poziomów.

Jeszcze kilkanaście lat temu brakowało jednak rygorystycznych norm i standardów, które skutecznie chroniłyby użytkowników klejów jak i konsumentów klejonych materiałów (produktów końcowych) przed szkodliwym wpływem substancji zawartych w klejach syntetycznych. Przy dzisiejszych standardach bezpieczeństwa, kleje sprzed kilkunastu lat nie miałyby szansy na wejście na rynek.

Kleje Synthos podążają za światowymi trendami, za wprowadzonymi normami, standardami oraz określonymi limitami substancji szkodliwych. Wszelkie planowane zmiany w limitach oraz eliminacja niektórych składników są wdrażane w naszych produktach ze znacznym wyprzedzeniem, dużo wcześniej niż wynika to z obowiązujących regulacji m.in. Parlamentu Europejskiego. Jako znaczący producent klejów bierzemy czynny udział w opiniowaniu nowych dyrektyw, które planuje się wprowadzić w życie w najbliższych 2-3 latach. Z tego też względu wszystkie nowoopracowane w naszych laboratoriach produkty, już teraz spełniają przyszłe normy i limity. Stosując nasze kleje, możecie być Państwo pewni, że połączenia będą bezpieczne dla Państwa pracowników jak i dla ostatecznych użytkowników produkowanych przez Was produktów.

Bezpieczeństwo Państwa jak i Państwa klientów jest dla nas najbardziej istotną kwestią. Jeżeli więc spotkacie się Państwo z pojęciem Lotnych Związków Organicznych, metalami ciężkimi czy też np. formaldehydem, bądźcie pewni, że w naszych produktach one nie występują, są poniżej wszelkich wymaganych limitów lub też występują w ilości zbliżonej do występującej naturalnie np. w drewnie lub papierze.

© 2017 Synthos. All rights reserved.