Aktualność

  • /A

26.02.2020

Biodegradowalność i kompostowalność a portfolio Synthos Adhesives

Synthos ma na względzie otaczające nas środowisko i dlatego bardzo często poruszamy ten temat i staramy się działać w zgodzie z naturą. Biodegradowalność oraz kompostowalność to terminy, które bezpośrednio wiążą się ściśle z bezpieczeństwem i ekologią. .

Topiące się lodowce na Grenlandii, Islandii jak również w górach wysokich - Himalajach, topiąca się wieczna zmarzlina na Syberii, pływające wyspy śmieci na Pacyfiku, gwałtowne zjawiska atmosferyczne, nie tylko na „drugim końcu świata”, ale również za naszymi oknami, to wszystko jest oznaką zmieniającego się klimatu. Dzięki przekazom medialnym o postępie degradacji naszej planety, każdego dnia rośnie świadomość mieszkańców, ale sama świadomość nie wystarcza, musimy działać. Wielu z nas, obserwując te zmiany i obawiając się o naszą przyszłość, wprowadza odpowiednie działania, takie jak: recykling, zakaz produkcji wyrobów plastikowych jednorazowego użytku, jak słomki czy sztućce, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę piecy węglowych na ekologiczne.

Grupa Synthos dokłada swoją cegiełkę do procesu poprawy środowiska naturalnego. Każdy segment działalności firmy poszukuje rozwiązań ratujących środowisko naturalne.

Również Pion klejów syntetycznych ma w swojej ofercie produkty, które są biodegradowalne i kompostowalne. Biodegradacja oznacza rozkład naturalny za pośrednictwem bakterii obecnych w środowisku przy zachowaniu odpowiednich warunków, a kompostowalność jest rozkładem materii za pośrednictwem bakterii, gdzie produktem rozkładu jest kompost, a więc podłoże bogate w łatwo przyswajalne przez rośliny składniki, stosowany jest jako substancja poprawiająca właściwości gleby np. w rolnictwie. Nasze wybrane kleje są biodegradowalne, co oznacza ułatwienia podczas zagospodarowywania zarówno pozostałości klejów, jak i utylizowanie elementów nimi sklejonych np. mebli.

Jeżeli wiec zadbamy, aby łączone klejami Synthos materiały podlegały biodegradacji bądź kompostowaniu, klej będący spoiwem nie utrudni tych naturalnych procesów lecz je ułatwi, doprowadzając do poprawy w środowisku naturalnym.

© 2017 Synthos. All rights reserved.